Elektronische bekendmaking en toestemming
(alleen VS)

In deze overeenkomst betekenen "wij", "ons", "onze" en "Uncapped" Uncapped Technologies Inc. "U" en "uw" verwijzen naar de bedrijfsentiteit die zich aanmeldt voor een Uncapped account of een Uncapped product gebruikt. "Mededelingen" betekent bekendmakingen, kennisgevingen, overeenkomsten, tariefschema's, privacybeleid, verklaringen, dossiers, documenten en andere informatie die wij aan u verstrekken, of die u op ons verzoek ondertekent en indient of waarmee u instemt.Uncapped streeft ernaar u de best mogelijke ervaring op het gebied van online bankieren te bieden, inclusief het elektronisch verstrekken van informatie. Door deze overeenkomst te aanvaarden, verklaart u dat u bereid en in staat bent om Mededelingen in elektronische vorm te ontvangen, en stemt u ermee in om Mededelingen in elektronische vorm te ontvangen. Als u geen toestemming geeft om Mededelingen in elektronische en niet in papieren vorm te ontvangen, mag u geen Uncapped rekening openen. Indien u uw toestemming voor elektronische Communicatie op enig moment na het verlenen van deze toestemming intrekt, behouden wij ons het recht voor uw account te beëindigen.

Leveringsmethoden

Wij leveren Communicatie elektronisch aan u, hetzij via dewebsite Uncapped ("Website"); tekst- of SMS-berichten ("Tekstberichten"); of via elektronische post ("E-mail"). Indien wij u Mededelingen niet op de bovengenoemde manieren bezorgen, zullen wij u vertellen waar u terecht kunt om dergelijke Mededelingen te ontvangen. Wij kunnen wettelijk verplicht zijn om bepaalde Mededelingen op papier aan u te bezorgen, ook al hebt u toestemming gegeven om deze elektronisch te ontvangen.

Hardware- en softwarevereisten

Om elektronische Communicatie van Uncapped te ontvangen en te bewaren, hebt u het volgende nodig:

  • Een computer of mobiel apparaat met een besturingssysteem dat alles hieronder ondersteunt
  • Een internetverbinding
  • Een actuele versie van een webbrowser die wij ondersteunen, waaronder: Edge versie 85 of hoger, Firefox versie 78 of hoger, Safari versie 12 of hoger, Opera versie 69 of hoger, of Chrome versie 85 of hoger.
  • Een harde schijf of een andere methode om gegevens op te slaan
  • Een geldig, actief e-mailadres; en
  • Een actuele versie van een programma dat PDF-bestanden weergeeft

Wij kunnen deze vereisten periodiek bijwerken om ons in staat te stellen elektronische Communicatie te blijven aanbieden; indien deze vereisten op substantiële wijze veranderen, zullen wij u van de wijzigingen op de hoogte brengen.

Het bijwerken van contactgegevens

Het is uw verantwoordelijkheid om nauwkeurige en actuele contactgegevens bij te houden, zodat wij u elektronische Communicatie kunnen sturen. U kunt uw e-mailadres en andere contactgegevens bijwerken door een e-mail te sturen naar support@weareuncapped.com.

Aanvragen van papieren kopieën

Wij kunnen ervoor kiezen om op verzoek papieren kopieën van bepaalde elektronische Communicatie beschikbaar te stellen, maar zijn daartoe niet verplicht. U kunt een papieren kopie van een elektronische mededeling verkrijgen door deze af te drukken of door ons te verzoeken een papieren kopie op te sturen. U kunt verzoeken om papieren kopieën door een e-mail te sturen naar support@weareuncapped.com.

Schriftelijke mededelingen

Wij zijn wettelijk verplicht u bepaalde informatie schriftelijk te verstrekken. Alle elektronische of papieren mededelingen worden beschouwd als "schriftelijke" informatie.

Toestemming intrekken

U hebt het recht uw toestemming voor deze overeenkomst te allen tijde in te trekken. Als u uw toestemming intrekt, wordt uw Uncapped account beëindigd, inclusief de toegang tot ons websiteportaal. Bij beëindiging van de account in overeenstemming met deze overeenkomst kan een cheque voor terugbetaling van het saldo aan u worden verstrekt. U kunt uw toestemming intrekken door een e-mail te sturen naar support@weareuncapped.com.

Klaar om je bedrijf sneller op te schalen?

Klaar om
sneller op te schalen?

Vandaag aanmelden